Informace o nás

Mažoretky DDM Jemnice vznikly 1. září 2001 při Domu dětí a mládeže v Jemnici.

V Jemnici už mažoretky fungovaly dřív, ale pak zanikly, dnešní mažoretky jsou dcery maminek, které také byly mažoretkou. 

Začali jsme vystupovat spíš na akcích pořádaných DDM Jemnice, ale později už jsme dostávali pozvánky do okolních vesnic. 

V roce 2004 jsme si řekli, že zkusíme oslovit i malá děvčata z mateřské školy a vyšlo to. Hned se přihlásila děvčata a začala fungovat nová skupina od té doby máme 4 skupiny mažoretek a to od mateřské školky až po ,,seniorky" (Lollipops).

Každé začátky mažoretky byly velmi krušné, pamatuji si, že holky chodily s modřinou na loktech jak se pilně učily točit s hůlkou, ale vždycky to dobře dopadlo. Dnes holky cvičí jednou až dvakrát týdně a mají to všechno zvládnuté perfektně.

Ale mažoretka není jen o točení s hůlkou a pochodování, je to také spousta dřiny na trénincích, ale nejen to také to obnáší i spoustu jiných věcí, např. návrhy kostýmů, finanční prostředky- a za ty moc děkujeme Všem kteří nám přispívají a děkujeme za velkou podporu DDM Jemnice.
 

Velký dík patří i všem rodičům, kteří se podílejí na veškerých akcích a mají s námi trpělivost. Za to opravdu velký DÍK.